het architectenbureau

vanHoutumarchitecten is actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw. Op elk schaalniveau wordt er met evenveel enthousiasme en ambitie gewerkt. Het bureau bestaat uit een team van architecten en ingenieurs die deskundig zijn in het ontwerpen, engineeren en begeleiden van uiteenlopende projecten in nieuwbouw, verbouw en interieur.

Met een scherp oog en veel gedrevenheid levert vanHoutumarchitecten unieke gebouwen die toekomstbestendig en innovatief zijn. Het bureau is van ideevorming tot voorbij de oplevering dan ook steeds intensief betrokken. Gedurende het gehele traject blijft de architect de centrale persoon voor alle partijen. Zo zijn de communicatielijnen kort en efficiënt.

complete engineering

een dienst op maat

vanHoutumarchitecten levert maatwerk in architectuur. Projecten worden op consistente wijze in detail technisch uitgewerkt. De werkzaamheden worden naar de behoefte van de opgave aangepast, waardoor het een dienst op maat is.

Het bureau heeft alle (brand)technische, constructieve en juridische disciplines in eigen huis zodat projecten integraal ontwikkeld worden tot één eindproduct. Door het delen van kennis en het op de voet volgen van maatschappelijke en technische vernieuwingen is de organisatie dynamisch en blijft deze zich voortdurend ontwikkelen.

Duurzaamheid en energiezuinigheid spelen een grote rol in de ontwerpen en de engineering. Dit uit zich zowel in de toepassing van de nieuwste technieken en materialen, als in het zoeken naar kansen en mogelijkheden voor herontwikkeling of hergebruik bij transformatieprojecten. 

Wij werken met verschillende BIM en CAD software afhankelijk van de fase, de grootte en de complexiteit van de opgave. Een doordachte en uitgebreide technische uitwerking zorgt voor een goed lopende uitvoering en voorkomt onverwachte kosten.

INSPIRATIE

architectuur is als bevroren muziek (Goethe)

De basis voor iedere opgave is de passie voor het creëren van inspirerende gebouwen. Gebouwen die een toegevoegde waarde zijn voor mens en omgeving. Helder van structuur en met een eigen herkenbare identiteit.

Het optimale resultaat van uitgesproken en onuitgesproken wensen van de opdrachtgever. De synergie van ambitie, functionaliteit en context die haast als vanzelfsprekend vraagt om een meer eigentijdse of een meer historiserende architectuur.

Profiel

DNR 2011

Voor de aan ons bureau verstrekte werkzaamheden geldt “De Nieuwe Regeling 2011” - Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur. Deze wordt ook wel verkort aangeduid als DNR 2011. In de DNR 2011 zijn de algemene voorwaarden voor de adviseur en de opdrachtgever vastgelegd. Dit is de meest recente regeling en wordt ondersteund door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Download hier de De Nieuwe Regeling 2011

Wilt u graag kennismaken of meer weten?

Neem contact op