DNR 2011

Voor de aan ons bureau verstrekte werkzaamheden geldt “De Nieuwe Regeling 2011”    Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur. Deze wordt ook wel verkort aangeduid als DNR 2011. In de DNR 2011 zijn de algemene voorwaarden voor de adviseur en de opdrachtgever vastgelegd. Dit is de meest recente regeling en wordt ondersteund door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA).


Indien gewenst sturen wij u kostenloos een exemplaar toe. U kunt de DNR 2011 ook inzien via onderstaande link.


Download hier de De Nieuwe Regeling 2011