VISIE

“Architectuur is bevroren muziek” Goethe.

 

Het maken van inspirerende gebouwen en met een gepassioneerde betrokkenheid bij te dragen aan de omgeving vormen de uitgangspunten bij iedere opgave. Onze gebouwen zijn het optimale resultaat van de uitgesproken en niet uitgesproken wensen van de opdrachtgever. Voor ons is een goed gebouw de synergie tussen deze wensen en een goede inpassing in de omgeving. De gebouwen zijn helder van structuur en hebben alle hun eigen herkenbare identiteit. 

 

Elke opgave grijpen we aan om inspirerende ruimtes te ontwerpen waarbij beleving, functionaliteit en de relatie met de omgeving de basis vormen. De context en de wensen van de gebruikers zijn bepalend voor de keuze van een eigentijdse of een historische architectuur.

 

Duurzaamheid en energiezuinigheid spelen een grote rol in de ontwerpen en de uitwerking. Naast het toepassen van de nieuwste technieken en materialen uit zich dit in flexibele gebouwen die makkelijk te transformeren zijn en het zoeken naar kansen en mogelijkheden voor herontwikkeling en hergebruik.